Beheer

Beheer is goed geregeld
Het landgoed is klaar. De grond is verzet. De poelen zijn gegraven. Bomen en struiken geplant. Grassen ingezaaid. Het beheer van het landgoed is met ingang van 2014 overgedragen aan de Stichting Beheer Nieuw Bellinkhof. Alle eigenaren zijn hierin vertegenwoordigd. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het beheer van het gehele landgoed van 21 ha.  De tuin rond uw eigen woning is uw eigen verantwoordelijkheid.

Het gezamenlijke beheer garandeert de eenheid van het landgoed en een goed beheer voor nu en in de toekomst. Om te kunnen beginnen is er een startkapitaal in de stichting ondergebracht. Jaarlijks dient rekening gehouden te worden met de algemene kosten van het beheer van het landgoed. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het type beheer, slimme afspraken met grondgebruikers in de omgeving en werkzaamheden die eventueel zelf kunnen worden uitgevoerd. Het beheersplan is opgesteld voor de komende twintig jaar. Zolang Stichting IJssellandschap eigenaar is van (een van de) percelen, nemen wij uiteraard deel in de beheersstichting.

Als serieus gegadigde geven wij u graag inzage in het statuut van de stichting en het beheersplan.
Neem contact op met Daniëlle Leerkes.