IJssellandschap

Een initiatief van IJssellandschap
IJssellandschap beheert en ontwikkelt land, landgoederen, boerderijen en huizen rondom Deventer. We begonnen in 1267 als 'de Verenigde Gestichten'. Door de eeuwen heen zijn we met zorg en respect omgegaan met het land, de natuur, de mensen die er wonen en de mensen die er willen recreëren. Volgens goed rentmeesterschap hebben we de bezittingen laten groeien en bloeien ten behoeve van de inwoners van stad én land.

Het IJssellandschap van nu is onlosmakelijk verbonden met het verleden. Een verleden dat tevens de
inspiratiebron is voor de toekomst, waarin we ruimte willen creëren voor innovatie, gericht op natuur,
duurzame landbouw, ondernemerschap en recreatie.

Toegewijd en toekomstgericht: zo werken we aan de ontwikkeling van het IJssellandschap.

www.ijssellandschap.nl