Inrichting


Een volledig ingericht ‘natuurgoed’

Graag geven we u een beschrijving van het landgoed. Maar de beste indruk krijgt u natuurlijk als u het met eigen ogen aanschouwt. Nieuw Bellinkhof is namelijk al compleet aangelegd. Maak maar eens een wandeling. Wees welkom!

Variatie
Landgoed Nieuw Bellinkhof bestaat uit ruim 21 hectare bloemrijke natuurweides, bos, nieuw aangelegde poelen, fraaie solitaire bomen, heggen en lanen met bomen. Stichting IJssellandschap heeft het totale landgoed inmiddels ingericht en aangeplant naar een ontwerp van landschapsarchitect Annerie van Daatselaar De contouren van het landgoed zijn overduidelijk zichtbaar. Het zal de komende jaren tot volle wasdom komen. Uniek zijn de overgangen van ruige, bloemrijke graslanden, struweel, bos en poelen. Die zorgen voor een zeer rijke en gevarieerde flora en fauna.

Bosrijk
De inspiratie voor Nieuw Bellinkhof is velerlei. Sommige elementen maken al eeuwenlang deel uit van het landschap:  lanen, kolken, meidoornhagen, ruige graslanden, bosschages en coulissen.
De nieuwe combinatie van natuur en bebouwing is geïnspireerd op het Duitse museumeiland Insel Hombroich.
De aanplant van bos zorgt aan de noord-, west- en zuidkant voor afscherming en beschutting. De omliggende bebouwing verdwijnt zo uit het zicht. Elk privé-erf met bouwkavel is aan een bosrand gelegen. Naar het oosten (IJssel) vormt het hoge eikenbos van NSW landgoed De Kleine Barchel een natuurlijke grens. Verder is het landschap aan de oostzijde open, met als blikvangers twee nieuwe poelen, omgeven door grasland en struweel.

Open en beschut
Het ontwerp is zo uitgekiend dat bomen en begroeiing u als bewoner geborgenheid en privacy bieden. Tegelijkertijd is er uitzicht en zijn er open zichtlijnen als u over de hoofdas van het landgoed wandelt. De open landschapsstructuur is intact gebleven. Zij biedt u fraaie uitzichten over de natuur en haar kleurenpalet dat elk seizoen verandert.
Vanaf de hoofdas voeren op enige afstand van de landhuizen wandelpaden door de bospartijen en het struweel naar de IJsseldijk. Tot voor kort in gebruik als ‘maïsland’, is Nieuw Bellinkhof inmiddels volledig omgetoverd tot nieuwe natuur.
Het landgoed is opengesteld voor wandelaars. Het landgoed kent drie toegangen tot het gebied en de landhuizen.

Modern
De landhuizen liggen verspreid over het gebied. Elk landhuis heeft een royaal en besloten privéterrein. Wandelend ontvouwen zich door de gevarieerde beplanting steeds nieuwe taferelen voor uw oog. De rijke variatie in bomen en struiken zorgt voor een aantrekkelijk landschap in alle seizoenen. Gekozen is voor een spannend contrast tussen de (ruige) natuur en de bebouwing. De landhuizen hebben een moderne snit waar iedere eigenaar zijn eigen invulling aan kan geven.
Uw gasten kunnen op uw privéterrein parkeren.