Beheerder


Gerben Visser
Diepgewortelde liefde voor de natuur

“Mensen vragen mij wel eens waarom ik zo lyrisch kan vertellen over de natuur. Ik ben van kinds af aan al enthousiast over groen en op zoek naar bijzondere vogels. Ik heb gewoon een diep gewortelde liefde voor de natuur.” Gerben Visser is landschapsbeheerder van Stichting IJsellandschap. “Op termijn is onze rol in Nieuw Bellinkhof uitgespeeld. Dan is het beheer in handen van de nieuwe eigenaren. Tot die tijd coördineer ik het beheer. Ik zorg bijvoorbeeld dat een boer het ruige grasland twee keer per jaar maait en dat de heggen worden geknipt. Er komen straks ook een paar schapen in de hoogstamboogaard.”

“ik loop graag door het gebied. Nu is alles nog jong en pril, maar je ziet al voor je hoe het wordt. Het is een goed en degelijk ontwerp. De landschapsarchitecte heeft als een schilder een paar grote streken neergezet. Niet alles is volgestopt. Er is ruimte. Bos, struweel, poelen en grasland vormen een geheel.”